За нас

КАРИЕРА ТВ  е иновативна платформа от ново поколение, Интернет базирана медия, с основен фокус актуална и съдържателна информация в сферите на кариерното развитие, професионалната реализация, мениджмънта и здравната култура.

КАРИЕРА ТВ е медия от професионалисти за професионалисти! Отворено пространство за специалисти от различни области, мениджъри, предприемачи, млади хора в процес на обучение и професионална реализация.

Платформата е интегрираща богато видеосъдържание и мултимедия, хипертекстове и линкове към страници, свързани с основният фокус на КАРИЕРА – на професионална дигитална медия, онлайн нишов канал – специализиран, но и политематичен, подчинен на личния, професионалния и творческия успех!

Нашето мото


„Избери си работа, която харесваш и няма да ти се наложи да работиш нито един ден в живота“

Позицията ни


От професионалисти за професионалисти!

Девизът ни


Към твоя личен и професионален успех!

Нашите принципи


Свободна трибуна на независимото слово и говорене/ медиа дискурс на позитивизма/;


Пълна независимост на позициите, „зависимост“ само от бизнес партньори с чиста, почтена и общественополезна дейност;

Обединение на свободни по дух и политико-икономически обременености журналисти;


Издигане на високо професионално ниво качеството на журналистическото съдържание;Нови, съобразени с медийната/дигиталната среда професионално-етични стандарти;„Обучение през целия живот“ на колегите от професията – чрез семинари, споделяне и обмен на опит, създаване на обучителни медиацентрове;

Приемственост – „младо“ и „старо“ поколение в контекста на междупоколенчески различия и противоречия;

Етични стандарти в дигитална среда - социални мрежи, видеоканали и др.


Обучение на партньори и партньорски организации – медийно и публично поведение…;


Контакти с бизнеса, основани на доверие, почтеност, неподкупност;Дигитална среда на тв съдържание – професионални стандарти за съдържание в онлайн среда!


Свързаност и симбиоза между „онлайн“ и „офлайн“. Аналогично – „онлайн ТВ“ /на много екрани, интерактивно, соц. медии…/и аналоговия модел на традиционните ТВ.